Wildlife Sanctuaries

The Wildlife Sanctuaries, where hunting, shooting or capturing any vegetation is strictly prohibited, are listed below.  

     
Bahawalpur
Bahawalpur Plantation              
Chak Katora Plantation
Lal Suhanra Plantation
Bhakkar
Bhakkar Plantation
Fateh Major Plantation
Rakh Ghulaman

Jhelum
Jalalpur Sharif
Rakh Kundal

     
Gujranwala
Head Qadirabad
Chakwal
Chumbi Surla
Jhang
Shorkot Plantation
     
Kasur
Changa Manga Plantation
Lodhran
Miranpur Plantation
Khanewal
Khanewal Plantation
     
Layyah
Machu Plantation
Inayat Forest Plantation
Rajan Shah Plantation
Rakh Kharewala

Khushab
Jauharabad Plantation
Khabbeki lake
Mitha Tiwana Plantation
Sodhi
Jhallar

Mandi Baha-ud-Din
Daphar Forest Plantation
     
Mianwali
Chashma Barrage
Harnoli Plantation
Kundian Plantation
Muzaffargarh
Taunsa Barrage
Head Panjnad Pond Area
 
Rajanpur
Daman Forest Plantation
Kotla Issan Forest Plantation
     

Okara
Depalpur Plantation

Rahim Yar Khan
Walhar Plantation

Sahiwal
Chichawatni Plantation

     
T.T. Singh
Bhagat Plantation
Kamalia Plantation
Bahawalpur & Bahawalnagar
Cholistan